Chuyển tới nội dung

TRANG CHỦ - liên hệ với chúng tôi

liên lạc

Tại Fiorello Bloom, chúng tôi tin tưởng vào việc thúc đẩy mối quan hệ lâu dài với khách hàng của mình. Suy nghĩ, ý tưởng và phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc, đề xuất nào hoặc chỉ đơn giản là muốn thảo luận về sự kiện sắp tới của mình, vui lòng liên hệ.
Bạn có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi thông qua:

Điện thoại: +84 3748 448 82
Email: [email protected]

Để được tư vấn trực tiếp, hãy ghé thăm chúng tôi tại:
Địa chỉ: 24 Đ. Sao Biển, Vĩnh Hải, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam

Chúng tôi làm việc cho bạn hàng ngày: 9 giờ sáng – 8 giờ tối.